Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij de informatieverplichtingen en het annuleringsrecht niet van toepassing zijn. Het gaat hierbij om:

financiële diensten;
bouw en verkoop van onroerend goed;
overeenkomsten via distributieautomaten;
reisovereenkomsten;
overeenkomsten via geautomatiseerde handelsruimten (zoals automatieken);
verkoop op opbod (zoals internet veilingen);
overeenkomsten met een telefoonmaatschappij die ontstaat op het moment van gebruik van een openbare telefoon;
levensmiddelen en andere producten voor huishoudelijk gebruik die op bestelling door bezorgers met regelmaat en op gezette tijden worden afgeleverd op het woonadres van de consument;
diensten betreffende logies, restaurantbedrijf, vervoer of vrijetijdsbesteding, waarbij sprake is van een reservering op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
diensten die direct verleend worden via het communicatiemiddel dat de consument gebruikt en die de exploitant van het communicatiemiddel bij de consument in rekening brengt. Voorbeelden zijn inlichtingen over een telefoonnummer en het weer. Wel moet bekend zijn waar de consument een klacht kan indienen.