Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Informatieplicht van de ondernemer

De ondernemer heeft een informatieplicht. Hij moet ervoor zorgen dat hij de consument informeert over:

zijn identiteit (naam, adres);
de belangrijkste kenmerken van het product;
de prijs;
de kosten van aflevering;
de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
het herroepingrecht van de consument;
eventuele bijzondere communicatiekosten;
de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard;
eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement;
het bezoekadres voor klachten;
service- en garantiegegevens;
hoe de klant de overeenkomst opzegt als die voor een onbepaalde duur is of langer is dan één jaar, bijvoorbeeld een abonnement.
De consument moet de gegevens over de koop ‘duurzaam’ ontvangen. Bijvoorbeeld op een cd-rom of in een e-mailbericht dat kan worden opgeslagen.