Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Rechtsgeldigheid online overeenkomst

Een overeenkomst die de ondernemer online afsluit is rechtsgeldig als hij voldoet aan de bovenstaande informatieverplichtingen. Soms zegt de wet dat een bepaalde overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Onder de volgende voorwaarden is een elektronische overeenkomst gelijk aan een wettelijk voorgeschreven schriftelijke overeenkomst:

de overeenkomst moet de ondernemer vastleggen zodat deze ook later kan worden ingezien;
de authenticiteit moet voldoende gewaarborgd zijn. Dat betekent dat met behulp van een bepaalde beveiligingstechniek de ondernemer kan vertrouwen op de juistheid van de inhoud van de overeenkomst;
het moet na te gaan zijn wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen;
de identiteit moet met voldoende zekerheid vast te stellen zijn (elektronische handtekening).
Er zijn enkele specifieke overeenkomsten die de ondernemer altijd schriftelijk moet afsluiten. Het gaat dan om een overeenkomst waarbij een particulier zekerheden verstrekt. Deze overeenkomst kan de ondernemer ondanks bovengenoemde waarborgen niet rechtsgeldig elektronisch afsluiten. Voorbeelden zijn overeenkomsten op het gebied van erfrecht en familierecht.