Bepaal uw top navigatie in Apperance > Menus
+(31) 624808004
info@pauldevlugt.nl

Diensten

Ook bij een overeenkomst tot het verrichten van een dienst geldt deze informatieverplichting het annuleringsrecht. De termijn van annulering (zeven werkdagen of drie maanden) gaat in op de dag waarop de overeenkomst.

Het annuleringsrecht is niet van toepassing bij:

producten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter;
producten die snel kunnen bederven, verouderen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
producten als audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
levering van kranten en tijdschriften;
weddenschappen en loterijen;
diensten die met instemming van de consument worden uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.